Download flyer

FATHERS PRAYERS

 

BIDDENDE VADERS

 

 

 

“Kom allen tot Mij, die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.”

 

(Mat. 11:28)

 

Wie zijn we?

‘Biddende Vaders’ komen regelmatig samen in groepjes van twee tot maximaal acht personen, bij een van hen thuis of in een kerk - of elders - om te bidden voor alle vaders en hun gezinnen. Wij bidden dat allen die dit boekje gebruiken gezegend zullen worden door onze God van Liefde, daar Hij ons allen leidt op onze levensweg om te worden zoals Hij ons bedoeld heeft. Dankzij hun samenkomsten mochten vele mannen over heel de wereld die zegen al ervaren. ‘Biddende Vaders’ is een initiatief van de Solace Community (Gemeenschap van Troost). Het is ontstaan in navolging van ‘Mothers Prayers’ (Biddende Moeders). ‘Children of Faith’ (Kinderen van Geloof) is het derde initiatief van de Solace Community. Bij iedere samenkomst gebruiken we een boekje met gebeden dat speciaal gemaakt is voor mannen die voor hun vrouw en kinderen willen bidden.

Wat doen we in onze groepen?

We zitten in een halve kring rond een tafel, waarop een kruisbeeld, een bijbel, een kaars en een mandje staan. Hierin leggen we de papieren rondjes, waarop we de namen geschreven hebben van degenen voor wie we willen bidden. Tijdens onze tijd voor gebed, lofprijzing en schriftlezing is er ook ruimte om onze zorgen te delen. We brengen onze zorgen bij de Heer en geven geen raad of advies. Bij onze bijeenkomsten zijn mensen uit verschillende denominaties van harte welkom, ook zij die nog niet bekend zijn met een soortgelijke groep. We proberen hen aan te moedigen om, indien ze dit willen, hun gedachten te delen en verzekeren hen dat wat we in de groep horen, nooit naar buiten gebracht wordt.

Het ontstaan van ‘Fathers Prayers’

‘Biddende Vaders’ is begonnen in navolging van ‘Biddende Moeders’, omdat mannen de vraag stelden: ‘En wij dan?’ Een kerngroep van mannen kwam al regelmatig samen om te bidden, maar de stimulans om een boekje samen te stellen en verder te gaan, kwam pas tijdens een weekend met mannen in Stoneyhurst College in Lancashire. Ik was erg getroffen door het feit dat een groep van zo’n 250 mannen zo vol overgave en bereidwillig God wilde prijzen! De kracht van hun lofprijzing was zo sterk dat ik duidelijk de aanwezigheid van de H. Geest kon voelen. Deze ervaring van kracht in het gezamenlijke gebed van deze mannen was voor mij de inspiratiebron om met het werk van ‘Biddende Vaders’ te beginnen. Bij het samenstellen van het boekje ben ik erg geholpen door de kerngroep van de Solace Community in Star House, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. Moge God dit belangrijke werk altijd blijven zegenen. Maurice Williams

Belangrijke gegevens

Stichting Fathers Prayers
p/a Troubadoursborch 65
3992 BE  Houten

 

 

 

Bankrekeningnr.:
57.65.937  bij de ING
Stichting Fathers Prayers

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nr.: 53632362

 

 

 

 

Email:  contact@fathersprayers.org
Website:  http://www.fathersprayers.org

 

Dagelijks gebed voor vaders

Heer onze God, wij danken u
voor het geschenk van het vaderschap.
Wij vragen U vergeving voor die momenten
waarin wij tekortschoten in het nemen
van onze verantwoordelijkheden,
in het uiten van onze liefde en
in het beschermen van ons gezin.
Wij vragen U vergeving uit naam van
alle vaders en vragen uw hulp
om ons af te keren van alle zaken
die ons van U afhouden.
Heer, geef ons de leiding en
de kracht die wij nodig hebben
om onze taak te vervullen,
om als vader de juiste plaats
in de maatschappij in te nemen
en daarin het voorbeeld te volgen
van Jozef, de man van Maria.
Wij vragen U, Vader, om bescherming
voor alle vrouwen en kinderen,
die U onder onze zorg heeft geplaatst.
Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand.
Vader, wij vragen ook uw zegen
over alle ‘Biddende Moeders’,
‘Biddende Vaders’ en
‘Kinderen van Geloof’; dat ze trouw
zullen voortgaan onder de leiding
van uw Heilige Geest.
Wij vragen dit door uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer. Amen