Centrum voor Huwelijk en Gezin
Nieuwsbrief voorjaar 2014

groepsfoto

Biddende Vaders in ons bisdom (Bisdom Roermond)

In de afgelopen 10 jaar zijn er in Limburg in totaal vijf groepen Biddende Vaders ontstaan.

De groepen bestaan uit twee tot acht personen.

Meestal komen zij wekelijks bij elkaar om samen te bid den. We doen dit aan de hand van een gebedenboekje Ook wordt er gelezen uit de bijbel en leggen we onze zorgen voor onze kinderen, vrouw en naasten bij God We kunnen helemaal op Hem vertrouwen. Afhankelijk van de groep duurt dit drie kwartier tot een uur. Nie alleen fysieke vaders, maar ook geestelijke vaders maken deel uit van de groepen.

Een of twee keer per jaar komen alle groepen uit Lim burg bij elkaar om samen te bidden, ervaringen te delen en om gewoon bij elkaar te zijn.

Er wordt echter niet alleen gebeden. Ook bestaat de mogelijkheid om zaken met elkaar te delen, waarbij ‘ge deelde smart is halve smart’ hier heel goed op zijn plaats. Het is voor de vaders iedere keer weer een verade ming om hun zorgen en problemen aan God te geven en te delen met andere vaders die ze kunnen vertrouwen We veranderen door het loslaten en vertrouwen en gaan zo anders om met degene voor wie we bidden. Dat de Heer onze gebeden verhoort is duidelijk te merken aan de vele gebedsverhoringen. Wel zal het niet altijd zo gaan zoals we ons dat voorstellen of wensen. ‘Een man zou niet bekend moeten zijn vanwege zijn deugdelijk vermogen, maar vanwege zijn vermogen aan deugden.

Ger Schmeits, coördinator Biddende Vaders Limburg ger.schmeits@home.nl

Voor nadere informatie over Biddende Vaders kunt u kijken op http://ww.fathersprayers.org/NL.