Uitnodiging

Na eerdere mooie nationale weekenden gaat er ook dit jaar (2016) weer een Nationaal weekend voor Biddende Vaders plaatvinden bij de zusters van de ‘Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus’ in Sittard. Het weekend is gepland van

Vrijdag 3 juni t/m zondag 5 juni

We hopen wederom een prachtig weekend te vieren waar tijd zal zijn voor inleidingen, gesprek, bezinning en gebed, met als thema

http://www.rkdocumenten.nl/UserFiles/images/Franciscus/LogoJaarBarmhartigheid.jpg

BARMACHTIG ZOALS DE VADER

Pater Johan (van de Broeders van St. Jan), geestelijk leidsman van Biddende Vaders in Nederland, zal voor de inleidingen zorgdragen. Tevens zal er gelegenheid geboden worden voor het invullen van vrije tijd (bezoek St. Rosa kapel en/of geboortehuis Pater Karel of aan de kerken in de binnenstad van Sittard). En in Limburg wordt de inwendige mens natuurlijk nooit over het hoofd gezien.

Het klooster beschikt in het totaal over 25 kamers. 11 daarvan zijn 2-persoons kamers. In totaal kunnen er dus 36 mensen logeren. De kosten voor dit weekend zullen ongeveer € 80,00 gaan bedragen. Dit moet echter voor niemand een belemmering zijn om naar het weekend te komen.

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar contact@fathersprayers.org. Ook voor vragen over het Nationaal weekend kunt u daar terecht. Nadere informatie over het programma voor het weekend volgt. Voor verdere informatie over Biddende Vaders in het algemeen kunt u terecht op www.fathersprayers.org. We hopen je op het weekend te mogen begroeten en ontmoeten!

Met hartelijke groet,
Ger Schmeits
Willem Visser ´t Hooft
Maurice Schemkes

GEBED VOOR HET JUBELJAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Heer Jezus Christus,
U heeft ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader,
en heeft ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet.
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden.
Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar geluk enkel
en alleen in de geschapen dingen;
deed Petrus wenen na zijn verloochening,
en verzekerde de berouwvolle dief dat hij naar het paradijs zou gaan.
Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn tot ieder van ons,
die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”
U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader,
van de God die Zijn macht vooral toont door vergeving en barmhartigheid:
laat de Kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat van de opgestane en
verheerlijkte Heer.
U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen zijn aan zwakheid
om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden:
laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn,
dat God van hen houdt en hen vergeeft.
Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met Zijn zalving,
zodat het Jubileum van Barmhartigheid een jaar van genade zal zijn van de Heer,
en uw Kerk met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws zal brengen aan de armen,
de vrijheid zal verkondigen aan gevangenen en de onderdrukten,
en blinden zal laten zien.
Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid,
Gij die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest in alle eeuwigheid.

Amen.